Genç Mültecileri Destekleme Projesi

''

Genç Mültecileri Destekleme Projesi; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi ortaklığıyla yürütülen bir güçlendirme projesi olup Hatay Kırıkhan ve Diyarbakır Merkez’deki 18-30 yaş arası Suriyeli genç mültecileri güçlendirerek uyum süreçlerini desteklemeyi ve bu yolla sivil alanda gençlik ve insani yardım çalışmaları temelinde sosyal etki […]

MÜLTECİ KRİZİ EKSENİNDE TÜRKİYE-AB İŞBİRLİĞİ

''

Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-AB İşbirliği: Fırsatlar & Zorluklar Panel Raporu  İstanbul Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğiyle 2 Haziran 2016 tarihinde düzenlenmiş olan ‘Mülteci Krizi Ekseninde Türkiye-AB İşbirliği: Fırsatlar & Zorluklar’ panelinin raporu yayımlanmıştır. Panel oturumu, İKV Uzmanı Ahmet Ceran’ın Türkiye-AB Mülteci Uzlaşısı ve Vize Serbestliği Diyaloğu’nda gelinen son noktaya […]

Uluslararası Göç Sorunu ve Türkiye’nin Göç Politikası

''

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MMAUM) 17 Kasım Perşembe günü “Uluslararası Göç Sorunu ve Türkiye’nin Göç Politikası” başlıklı tüm gün sürecek bir konferans düzenliyor. Akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin katılacağı konferansta İGAM Başkanımız Metin Çorabatır da “Uluslararası Hukuk Bakımından Türkiye […]

UNHCR Global Trends – Forced Displacement in 2015

''

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Zorla Yerinden Edilmeye İlişkin Küresel Eğilimler 2015 raporunu yayınladı. Dokuz bölümden oluşan rapor, göç hareketlerine ilişkin teknik detaylar ve çarpıcı rakamlar sunuyor. “Tarihimizin en büyük mülteci ve yerinden edilme kriziyle karşı karşıyayız. Her şeyden önemlisi de; bu sadece sayılardan ibaret bir kriz değil, dayanışma […]

Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu

''

Doç. Dr. Mithat Arman KARASU “Önceleri misafir olarak görülen Suriyeli sığınmacılar, Suriye’deki iç savaşın uzamasıyla birlikte kalıcı hale gelmektedir. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen yaklaşık 3 milyon Suriyeliden, özellikle barınma merkezleri dışında kalanlar, kentlerde ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar yaşamakta, yaşanan bu sorunlara bağlı olarak bir uyum sorunu ortaya çıkmaktadır. Kentle […]

İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu

''

Hayata Destek Derneği’nin hazırladığı “İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu” yayınlandı. İstanbul’daki Suriyeli mültecilerin mevcut durumuna ilişkin genel bir değerlendirmeyi içeren saha çalışmasının bir ürünü olan raporda; İstanbul’un Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerine dair çalışmaların detaylı bulguları yer alıyor. Çalışmada; Suriyeli ailelerle yapılan yapılandırılmış hane […]

The European Parliament must immediately address the Joint Way Forward Agreement between the EU and Afghanistan

''

Following the agreement between the EU and the Afghan government “Joint Way Forward on migration issues between Afghanistan and the EU”, the European Parliament will discusscommitments and its role in the agreement on 26 October. On this occasion, PICUM together with over 25 organisations, has released a statement urging Members […]

Fas’ta Mültecilerin Entegrasyonu Toplantısı

''

Türkiye, Fas ve Almanya tarafından oluşturulan “Göç ve Entegrasyon Strateji Grubu”, Fas’ın başkenti Rabat’ta dünya genelindeki mülteci sorununun ele alındığı bir toplantı düzenledi.   Türkiye, Fas ve Almanya tarafından oluşturulan “Göç ve Entegrasyon Strateji Grubu”, Fas’ın başkenti Rabat’ta dünya genelindeki mülteci sorununun ele alındığı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Fas Göç […]