Eğitim Şart!: Zorunlu Göç, Eğitim ve Uyum (Başak Yavçan’ın yazısı)

''

Eğitim Şart! Zorunlu Göç, Eğitim ve Uyum Yrd. Doç. Dr. Başak Yavçan Eğitim alanında uyum, hem kendi başına bir uyum hedefi hem de diğer uyum alanlarına etkileriyle bir uyum aracıdır. Eğitime erişimin uluslararası antlaşmalarda kabul görmüş bir insan hakkı olmasının yanı sıra, öğrencilere işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri sunarak onlara […]