Kanunlar


Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun

Pasaport Kanunu

İskan Kanunu

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

Türk Vatandaşlığı Kanunu


Yönetmelikler


Türkiye’ye İltica Eden Veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzniTalep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Göç Uzmanlığı Yönetmeliği

Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği

Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 Mülteci Misafirhaneleri Yönetmeliği

 Türkiye’deki Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı Yönetmeliği

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği

Kabul,Barınma ve Geri Gönderme Merkezleri İle İlgili Yönetmelik

Geçici Koruma Yönetmeliği


 Genelgeler


Geri Kabul Anlaşması İle İlgili Başbakanlık Genelgesi


Bakanlar Kurulu Kararları


Yabancıların Pasaport Süresiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Sınır Kapılarında Verilen Vizeler İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı