Lıterature Revıew on the Legal and Human Rıghts Defınıtıons of Refugees, ‘Hate Speech’, Rıghts of Refugees and Its Impacts on Vulnerable Groups

''

Literature Review on the Legal and Human Rights Definitions of Refugees, ‘Hate Speech’, Rights of Refugees and Its Impacts on Vulnerable Groups       This review was produced by İGAM within the Media and Civil Society Cooperation for the Rights of Refugees project funded by the Delegation of the […]

‘Suriyelileri’ nasıl bilirsiniz?

''

Ülkü Doğanay Pazartesi, 10 Temmuz, 2017 http://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2017/07/10/suriyelileri-nasil-bilirsiniz/ Hamile bir genç kadın tecavüz edilerek bebeğiyle beraber öldürüldüğünde ah ne kadar da şaşırıyoruz; basınımız ne kadar da duyarlı tepkiler veriyor. Sanki savaşın şiddetinden kaçan bu kadınlar yıllarca bir “seks kölesi” olarak kullanılmamış, alınıp satılmamış, kuma gittikleri evlerde yaşlı erkeklerin tecavüzüne uğramamış gibi. […]

Şanlıurfa’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu

''

Doç. Dr. Mithat Arman KARASU “Önceleri misafir olarak görülen Suriyeli sığınmacılar, Suriye’deki iç savaşın uzamasıyla birlikte kalıcı hale gelmektedir. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen yaklaşık 3 milyon Suriyeliden, özellikle barınma merkezleri dışında kalanlar, kentlerde ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar yaşamakta, yaşanan bu sorunlara bağlı olarak bir uyum sorunu ortaya çıkmaktadır. Kentle […]

Syrian and other migration to Turkey – exception or the norm? A historical and international and comparison

''

Prof. Franck Düvell, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), University of Oxford; Director of Turkish Migration Studies network (TurkMiS), Oxford During Ottoman times, when the country was the political and economic power centre of the region and during the early years of the republic and due to population exchange […]

Metin Çorabatır’ın Görüşleri

''

Mültecilerin hakları ve Türkiye ile AB’nin yapmaları gerekenler. Metin Çorabatır, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Yaz boyunca Türkiye’den yaşamlarını tehlikeye atarak Yunanistan adalarına gitmeye çalışan on binlerce mültecinin bir bölümü, havaların sertleşmesi ve boğulma olaylarının çoğalması üzerine kara sınırından AB topraklarına geçmeye çalışıyor. Bu gelişme hem hukuk açısından, hem […]