Doç. Dr. Mithat Arman KARASU

Mültecilerin Uyumu Projesi, Şanlıurfa Odak Grup Görüşmeleri esnasında
Mültecilerin Uyumu Projesi, Şanlıurfa Odak Grup Görüşmeleri; ailesi görüşmeye katılan küçük bir kız resim yaparken

“Önceleri misafir olarak görülen Suriyeli sığınmacılar, Suriye’deki iç savaşın uzamasıyla birlikte kalıcı hale gelmektedir. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelen yaklaşık 3 milyon Suriyeliden, özellikle barınma merkezleri dışında kalanlar, kentlerde ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar yaşamakta, yaşanan bu sorunlara bağlı olarak bir uyum sorunu ortaya çıkmaktadır. Kentle uyum sorununun Şanlıurfa özelinde ele alındığı bu çalışmada amaç, kent merkezinde yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sorunları tespit etmek ve bu konularda çözümler geliştirmektir. Yaşanan uyum sorunu hem Urfalılar hem de Suriyeliler için geçerlidir. Bu nedenle çalışma kapsamında, her biri 384 denekle, iki farklı anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar misafirliğin uzamasıyla birlikte sorunların da arttığını göstermektedir. Artan sorunları aşmanın tek yolu sağlıklı bir uyum sürecidir. Kuşkusuz uyum süreci tarafların karşılıklı anlayışını gerektiren, uzun ve sabır isteyen, karmaşık sorunlara çözüm aranan zorlu bir yol haritasıdır.”

Makalenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Y.2016, C.21, S.3, s.995-1014.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir