İGAM ekibi Avrupa Birliği Büyükelçisi Sn. Christian Berger ve Delegasyon temsilcileri Michael Rupp, Emma Clua Vandellos ile 9 ağustos 2017 tarihinde Delegasyon binasında bir araya geldi. AB Delegasyonu tarafından finanse edilen Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği projesi ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, Sn Büyükelçi Tera Ankara ortaklığı ile yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen I’MAPPY projesi ile ilgili bilgilendirildi. İGAM’ın yürütmekte olduğu diğer projeler ve gelecek planları anlatıldı.

İGAM team gathered with the honorable ambassador of EU Mr. Christian Berger and representatives from EU Delegation Michael Rupp and Emma Clua Vandellos and informed them about the latest developments on the Media and Civil Society Cooperation for the Rights of Refugees project financed by the Delegation of European Union to Turkey. Mr. Ambassador was also informed about the I’MAPPY project run by İGAM with the partnership of Tera Ankara. Moreover, other projects and plans of İGAM were introduced.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir