SURİYELİLERLE UYUM İÇERİSİNDE YAŞAMIN ÇERÇEVESİ

“SURİYELİLER BAROMETRESİ-2017: “Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi” (SB-2017) Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO ile İltica ve Göç
Araştırmaları Merkezi-IGAM işbirliğinde, hem Türkiye’deki Suriyeliler hem de Türk toplumu ile eş zamanlı yapılan temsili ve kapsamlı kamuoyu araştırmasıdır.

26 İlde 2.089 T.C. Vatandaşı, 10 İlde 1.235 Suriyeli hane (7.591 Kişi) ile yapılan araştırma, her yıl tekrarlanacak ve gelişmelerin düzenli olarak gözleneceği bir model (Barometre) olarakkurgulanmıştır.

Çalışmanın amacı, öncelikle Nisan 2011 sonrasında Türkiye’ye gelen ve Kasım 2017 itibari ile sayıları 3.3 milyonu aşan Suriyeliler konusunda mevcut durum tespitinin ve analizinin yapılması; hem Suriyeliler hem de Türk toplumunun birlikte yaşam konusundaki görüşlerinin ortaya konulması, ardından da politika önerilerinde bulunulmasıdır.

Suriyelilerin Türkiye’deki kalıcılığının her geçen gün daha da belirginleştiği süreçte huzurlu bir Türkiye için önce gerçekçi durum tespitinin yapıldığı, ardından da gerekli olan uyum politikalarının farklı alanlarının değerlendirildiği çalışma, ortak bir yaşam için veri temelli politikalar üretilmesine ve veri eksikliğinin giderilmesine yönelik akademik katkı sunmayı hedeflemektedir.

Suriyeliler Barometresi-2017 araştırma verileri 6 Aralık 2017 günü 10.00-12.00 arasında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Katılımınızdan büyük onur duyacağız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir