Proje Adı: Mülteci Hakları İçin Medya ve Sivil Toplum İş Birliği

Donör: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Proje Ortakları:  İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) & Gazeteciler Cemiyeti

Başlangıç Tarihi:  1 Şubat 2017

Proje Süresi: 24 Ay

Proje Tanımı: Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Mültecilerin medyadaki yanlış temsili mültecilere yönelik ön yargıları tetiklemekte ve iki toplum arasındaki uyumu güçleştirmektedir. Proje yuvarlak masa toplantıları ve gazetecilere yönelik atölyeler vasıtasıyla medya ve sivil toplum örgütü temsilcilerini bir araya getirecek ve mültecilere yönelik hak odaklı, sürdürülebilir bir farkındalığın yaratılmasına olanak sağlayacaktır. Gazetecilerin haberlerinde nefret söyleminden kaçınmasına yardımcı olmak için bilgilendirici medya kitapçıkları oluşturulacaktır. 18 aylık medya taraması ile mültecilere yönelik nefret suçları, yanlış bilgilendirmeler görünür kılınacaktır. Ankara, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin ve Hatay olmak üzere 7 pilot ilde gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek atölye çalışmaları bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağlayacaktır.

Hedefler: Projenin amacı, mültecilerin Türk medyasında temsil edilme yöntemleri ile ilgili farkındalık yaratmak, yapıcı mesajları yaymak suretiyle mülteciler hakkında eksik bilgilendirme ve yanlış sunumların azaltılması için, Türk medyasıyla sivil toplum arasında daha güçlü bir ilişki kurmaktır.

Sosyal Medya Hesapları: facebook.com/multecihaklariicinmedya